Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

kostkaczekolady
09:30
kostkaczekolady
09:29
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"

August 07 2017

kostkaczekolady
16:59
4777 3c35 500
Reposted frompesy pesy viaERRORheart ERRORheart
kostkaczekolady
16:45
8422 57a1 500
Reposted fromyannim yannim
kostkaczekolady
16:45
8711 4342

August 06 2017

kostkaczekolady
21:51
kostkaczekolady
21:44
Reposted frombluuu bluuu
kostkaczekolady
21:35
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3

August 04 2017

kostkaczekolady
13:28
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
13:20
3886 2efd 500

August 02 2017

18:21
8605 f057 500
kostkaczekolady
18:19
0721 5174
Reposted fromscorpix scorpix

July 20 2017

kostkaczekolady
21:45

July 17 2017

kostkaczekolady
22:17
6600 7311 500
17:42
6194 e389

foxeia:

Belen Hostalet

17:40
0992 f72f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaslouch slouch
kostkaczekolady
17:29
12:03
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
kostkaczekolady
12:01
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialabellavita labellavita
11:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl