Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

kostkaczekolady
13:38
4064 6834 500
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatereseek tereseek

April 16 2017

kostkaczekolady
19:13
18:58
kostkaczekolady
18:56
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viakentoquer kentoquer
kostkaczekolady
18:54
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viaasylopath asylopath
kostkaczekolady
18:49
2429 3d87 500
Reposted fromtfu tfu
kostkaczekolady
18:44
3409 843e
Reposted fromcalifornia-love california-love
kostkaczekolady
18:43
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
kostkaczekolady
18:43
kostkaczekolady
18:25
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viabanshe banshe
kostkaczekolady
18:24
kostkaczekolady
18:22
  Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy 
— Miuosh
Reposted byczaaadzikzEveRszydera5thSkylottibluebellgosieniakudlatynergonothingcansaveyoumartolinkahope24badbloodleniwieectelefonschroedingerapromieniecieniaExplorersExplorerscallitwhatyouwantzwyklajakzawszeinsomniahumanstoryblackdramaclaudelleegzystencjabezwladnielittlewhiteliesniedonaprawieniaFuckyoubitchmasterrpiececoolstorybro23americanomartazborowskapandorciablackbagira
kostkaczekolady
18:18
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viaperseweracje perseweracje
18:15
7860 6ecb 500

andantegrazioso:

San Francisco | Patrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viawiks wiks

April 14 2017

kostkaczekolady
17:06
7222 7f3e 500
Reposted fromoll oll viapuszkamileny puszkamileny
kostkaczekolady
17:02
6866 9a0d
Reposted fromdusix dusix viakillthemwithsmile killthemwithsmile

April 08 2017

kostkaczekolady
12:54
9010 277e
Reposted frombatgirl batgirl viafalkaa falkaa
kostkaczekolady
12:40
12:15
12:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl