Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

17:39
3201 5ae3 500
Reposted fromhawke hawke viabanshe banshe

October 05 2017

20:04

October 04 2017

18:36
1924 f904
18:34
6192 b7f2 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viabanshe banshe

September 29 2017

kostkaczekolady
15:28
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaMsChocolate MsChocolate
15:26
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamayamar mayamar
kostkaczekolady
14:21
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaznikajac znikajac
kostkaczekolady
13:55
6584 55de 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianosmile nosmile
13:41
0605 40b3

indiejanes:

Camberwell Old Cemetery by Joe Pepper

Reposted fromSkydelan Skydelan vianosmile nosmile
kostkaczekolady
13:40
7888 f0ba
13:19

September 27 2017

18:58
3021 c181 500

M. Hłasko

kostkaczekolady
18:11
7090 c960 500
Reposted fromhermina hermina viaDorin11 Dorin11

September 25 2017

21:53
21:34
1222 5d55 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaznikajac znikajac
kostkaczekolady
21:30
Reposted frombluuu bluuu
21:28
9350 c82a
Reposted fromkimik kimik viakentoquer kentoquer
21:27
5443 e63b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakentoquer kentoquer

September 24 2017

20:38
20:36
1262 1d1b 500
Reposted frombrumous brumous viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl